Du kan använda ditt kommunkort och får då 300kr rabatt på 10-kort (jag kryssar 10 rutor), ta med kommunkortet vid träningstillfället. Kommunkortet ger dig 30 kr vid ett tillfälle (jag kryssar 1 ruta).

Ungdomar 16-20 år och studenter betalar halva avgiften, både engångs och 10-kort.